Elektrisch rijden gestimuleerd in Nieuwegein

Peter Snoeren pakt vooral de fiets om zijn steentje bij te dragen aan een duurzamer Nieuwegein. De wethouder van onder andere verkeer en vervoer en Milieu geeft aan dat Nieuwegein goed op weg is om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Mede door de stimulering van groen vervoer en duurzame energie wil de gemeente Nieuwegein dit realiseren.

Nieuwegein op weg naar de klimaatneutrale stad

Wat speelt er op dit moment allemaal in Nieuwegein op het gebied van duurzaamheid? Er zijn verschillende initiatieven voor duurzame energie en het openbaar opladen van elektrische auto’s. Hiermee streeft de stad ernaar in 2040 klimaatneutraal te zijn.

“Het is belangrijk dat we elkaar niet onderdrukken”

Colette Riemersma organiseert vakanties voor geestelijk gehandicapten, naast haar werk is ze ook een actief lid bij de ChristenUnie. Politiek interesseerde haar al van jongs af aan, de ChristenUnie is de partij waar zij bij hoort. Komende gemeenteraadsverkiezingen maakt ze deel uit van het campagneteam van de partij.