Basisschool Het Vogelnest is de derde afvalvrije school van Nieuwegein. De school is afgelopen maandag gestart met het verminderen van het afval. Het is volgens Madelon Torenstra, locatieleider van het Vogelnest, belangrijk de kennis over afval door te geven aan de leerlingen.

De leerlingenraad van het Vogelnest heeft mee gebrainstormd over de prullenbakken die zijn geplaatst. Een afvalvrije school houdt namelijk niet in dat er geen afval wordt geproduceerd, maar dat er zorgvuldig wordt omgegaan met afval. Het is dus niet verboden om plastic flesjes of verpakkingen mee naar school te nemen. “Als er plastic flesjes of pakjes worden meegenomen, worden die gescheiden verzamelt waardoor het weer kan worden hergebruikt,” vertelt Torenstra.

Volgens Torenstra is het de taak van de school om deze kennis door geven aan de leerlingen. Als een kind overal afval scheidt, dus zowel thuis als op school, zal het kind dat op latere leeftijd sneller zelf doen. Jasmijn de Leeuw, lid van de leerlingenraad, vindt het ook belangrijk. “Je ziet het nu ook op het nieuws over de plastic soep”, zegt ze. “Ik vind het heel erg om dat te zien”. Soms denkt ze dat ze er niks aan kan doen. Door samen het afval te scheiden op school heeft ze echter wel het gevoel dat ze een verschil kan maken.

Het afval scheiden en recyclen komt ook terug in het lesprogramma. Tijdens de biologieles wordt het onderwerp ook behandelt. Daarnaast is het recyclen vooral een bespreekbaar onderwerp. “Op het moment dat we spullen weggooien, volgt de vraag: ‘waar hoort dat eigenlijk?’ en hebben we daarover een gesprek met de leerlingen.” Jasmijn vertelde ook dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het lesmateriaal. Als het schrift vol is, checkt de meester of juf het altijd nog even na of echt alles volgeschreven is of niet.

Het is nog wel wennen, vertelt Jasmijn. “We hebben nu verschillende prullenbakken; een voor restafval, een voor plastic, een voor oud papier en een gezamenlijke prullenbak voor gft.”Er zijn veel kinderen die nog goed moeten nadenken waar ze hun afval nu weggooien. “Maar dat komt vanzelf’”, zegt Jasmijn. Ze vindt het goed dat haar school zo met het milieu omgaat. Zo zijn haar medeleerlingen constant aan het nadenken wat ze doen met hun afval en nemen ze deze gedachten ook mee naar huis.

Ook Torenstra merkt dat het een grote omschakeling is. “Waar je normaal alles gewoon weggooit, moet je nu alert blijven en nadenken waar je je afval ook alweer moet laten.” Ook de leerkrachten moeten eraan wennen, vertelt ze. “Je bent dus veel bewuster bezig.’”