Peter Snoeren pakt vooral de fiets om zijn steentje bij te dragen aan een duurzamer Nieuwegein. De wethouder van onder andere verkeer en vervoer en Milieu geeft aan dat Nieuwegein goed op weg is om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Mede door de stimulering van groen vervoer en duurzame energie wil de gemeente Nieuwegein dit realiseren.

Door heel Nieuwegein is duurzame energie terug te vinden. ‘’Niet alleen in de vorm van elektrische auto’s, maar ook door middel van het verbeteren en milieuvriendelijker maken van apparaten zoals elektrische bladblazers’’, aldus Peter Snoeren. Dit zorgt voor minder lawaai en heeft veel voordelen voornamelijk voor de gebruiker, geen giftige gassen die meer vrijkomen.

Nieuwegein is bezig om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit doen ze bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan duurzaamheid. Er zijn een aantal organisaties die zich inzetten voor meer duurzaamheid en de verbetering daarvan. Zoals Samen Duurzaam Nieuwegein die het initiatief Energie-N neemt tot het opzetten van een vereniging waarin bewoners van Nieuwegein geholpen worden en elkaar helpen de juiste stappen te zetten bij het besparen van energie en het opwekken van hernieuwbare energie. Peter Snoeren moedigt dit alleen maar aan. ‘’Het is mooi om te zien dat bewoners worden geholpen door zulke instanties. We hebben elkaar om tot iets moois te komen.’’

Peter Snoeren geeft aan dat de kans dat Nieuwegein klimaatneutraal zal zijn in 2040 erg groot is. ‘’In september wordt dat bekend, zeker als alle plannen gerealiseerd worden, zie ik dat goedkomen.’’

Snoeren licht toe dat ze de nadruk leggen op elektrisch rijden. ‘’Vooral toen de eerste laadpaal werd neergezet in Nieuwegein die kon opladen en ook kon ontladen. Dit hebben we veel gepromoot. We willen daarmee het goede voorbeeld geven. We investeren niet te veel, maar als het gunstig is voor de inwoners en duurzaamheid dan investeren we meer. Daarnaast is het zo dat elektrisch vervoer geen uitlaatgassen heeft, stil is, draagt bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot en maakt ons minder afhankelijk van de oprakende aardolie.’’

Dat Nieuwegein goed bezig is op het gebied van groen vervoer werd bevestigd toen adviesbureau Over Morgen naar buiten kwam met een onderzoek naar de mate waarin het huidige laadnetwerk per gemeente is voorbereid op de vraag naar elektrisch rijden. Hieruit blijkt dat Nieuwegein goed scoort. Landelijk staan ze op plek tien en binnen de provincie staan ze op plek twee, na Utrecht. Snoeren had wel verwacht dat Nieuwegein hoog zou eindigen op de lijst, maar niet zo hoog. ‘’Maar dat maakt het alleen maar leuker. We zijn altijd vooruitdenkend en vooruitstrevend. We zijn op de goede weg en willen zo door blijven gaan.’’

Het is wel zo dat we afhankelijk van het nieuwe kabinetsplan zijn, als zij ervoor kiezen dat vanaf 2025 alleen nieuwe elektrische auto’s mogen worden verkocht. Dan moeten we onze plannen veranderen, en het belangrijkste is het aanpassen van de laadpalen. We staan ook zo hoog genoteerd op de lijst vanwege het aantal laadpalen die we hebben. Ook veel bedrijven hebben nu laadpalen, maar die staan niet geregistreerd bij de gemeente, maar wanneer je die erbij optelt, dan zijn het er zelfs nog meer.

Marco Lünnemann, adviseur milieu van de gemeente Nieuwegein, geeft aan dat Nieuwegein veel aanvragen krijgen voor laadpalen. ‘’We kunnen daar allemaal aan voldoen, dit betekent dat het erg goed gaat, wat betreft duurzaamheid en groen vervoer. ‘’We zien ook dat mensen elkaar stimuleren, want als iemand in de wijk een elektrische auto heeft, dat gaat dan als het ware over bij de buren en zo door de wijk heen.’’

Volgens Marco Lünnemann is er ook het vraagstuk van energie die de bewoners en ondernemers bezighoudt. ‘’Energie opwekken kun je zelf doen, maar het kan ook op wijk- of gebiedsniveau, samen met buren of bedrijven. En het kan op verschillende manieren: met zonne-energie, windenergie, aardwarmte, hout of biogas.’’ Hierbij komt ook dat het noodzakelijk om aan energietransitie te denken, als voorbeeld om C02 uitstoot te verminderen.

De gemeente ondersteund iedereen die elektrisch wil rijden. Peter Snoeren zegt dat er op dit moment 67 openbare oplaadpalen in Nieuwegein staan. ‘’Deze zijn aangevraagd op verzoek van elektrische rijders. De oplaadpalen worden dus daar geplaatst waar er behoefte is. Wanneer je elektrisch rijdt of elektrisch gaat rijden dan kan je een openbare oplaadpaal aanvragen via een marktpartij. Aan de oplaadpalen wordt Nederlandse groene stroom geleverd.
Volgens de wethouder moeten er nog zaken verbeterd worden rondom duurzaamheid. ‘’We willen naast elektrisch rijden ook ander vervoer stimuleren. Hiervoor zijn we ook bezig om de infrastructuur aan te passen om dit aantrekkelijker te maken voor het vervoer zoals met de fiets. Dit kost tijd, maar we doen dit allemaal op lange termijn gedachtes en daardoor hebben we de fietsroutes aangepast aan de hand van het idee van de Londens/Parijse metro. Het doel is om het veiliger maken. We hebben dat idee gepikt van Houten, maar hebben het wel verbeterd. Zoals het gebruik van QR-codes die je kan scannen om de perfecte route te kiezen voor het fietsen. We willen niet dat het plezier van het fietsen verloren gaat door de komst van het elektrisch rijden.’’