Alweer twee maanden geleden heeft D66 Nieuwegein een motie ingediend bij de gemeenterad om de participatie van kinderen te versterken. Sinds de motie van 8 november, heeft de gemeente bevestigd dat zij het belangrijk vindt om met kinderen te praten over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Tom Verhoeve, fractievoorzitter van D66 Nieuwegein geeft hier zijn visie op.

Wanneer dit plan precies ingaat, is nog niet geheel duidelijk. Wel zal de raadswerkgroep onder voorzitterschap van de burgemeester het plan in het eerste kwartaal van 2019 aan de gemeenteraad voorleggen. “Hoe eerder, hoe beter”, vindt Verhoeve. “Wat D66 beoogt is dat de stem, de mening en de ideeën van kinderen echt meegenomen wordt in gemeentelijke plannen. Meer met de jeugd en kinderen dan voor de jeugd en kinderen creëren.” Er moet dus nog flink wat gesleuteld worden om de kinderparticipatie in gang te zetten.

“Kortom, de stem van kinderen mag vaker gehoord worden. Het beste kan dat door hen ook daadwerkelijk een stem te geven.”

Kinderparticipatie blijkt niet zo simpel
Dat dat niet zo simpel is, blijkt wel uit het Beleidskader Jeugd, waarover de gemeenteraad afgelopen donderdagavond een besluit heeft genomen. Bij het opstellen van dat kader is de doelgroep zelf, de jeugd, helemaal niet betrokken! “Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden, zoals het project Betere Buurten Schansen-Noord waar basisschoolleerlingen zelf het initiatief hebben genomen om mee te denken over de inrichting van de wijk”, zegt Verhoeve.

Verhoeve vindt het belangrijk dat kinderen juist wel gehoord worden. “Zij hebben nog geen democratische stem, maar moeten wel gehoord worden. Zeker als het gaat om onderwerpen die hen bezighouden. Bovendien nemen volwassenen vaak besluiten die ingrijpend zijn op de toekomst van kinderen en jongeren. Juist dan is het zinvol om ook de mening, visie en oordeel van de jeugdigen te kennen.”

Samen met kinderen in overleg
De gemeente is nu druk in overleg over hoe zij deze kinderparticipatie vorm gaat geven. Over hoe de gemeente de stem gaat vormgeven, gaat de raadswerkgroep gaat onder leiding van de burgemeester in overleg, “en zo snel mogelijk samen met kinderen en jongeren,” hoopt Verhoeve. Er zijn voor Verhoeve in ieder geval allerlei mogelijkheden over hoe dit plan wordt vormgegeven, bijvoorbeeld structureel met een jeugdraad en kinderburgemeester, of een jaarlijks jeugddebat.

Of de kinderen daadwerkelijk ook de knopen kunnen doorhakken, zal van het onderwerp afhangen. Verhoeve ziet daarentegen wel een mooie verbinding met bijvoorbeeld de maatschappelijke stagiairs die met sommige lokale politieke partijen meelopen. “Hoe gaaf zou het zijn als zij een punt niet alleen kunnen voorbereiden en aankaarten, maar ook andere partijen kunnen overtuigen om ermee in te stemmen?” En zo blijkt het ook, de kinderparticipatie is een plan met vele mogelijkheden en nieuwe inzichten.