Op voorstel van D66 gaat de gemeente Nieuwegein de participatie van kinderen versterken. Nadat er een motie is ingediend op 8 november, gaat er een werkgroep zich buigen over hoe kinderen meer betrokken kunnen worden bij de besluitvorming binnen de gemeenteraad.

Door middel van kinderparticipatie hoopt de gemeente dat de kinderen uit Nieuwegein directer betrokken zijn bij de lokale politiek. De gemeente vindt het vooral belangrijk dat de kinderen onderwerpen kunnen aankaarten die zij daadwerkelijk belangrijk vinden. Gemeente Nieuwegein wil dit idee verankeren in de gemeente, omdat structurele kinderparticipatie niet alom bekend is. ‘Terwijl kinderen en jongeren over veel zaken vaak verfrissende ideeën hebben’, meldde Tom Verhoeve, fractievoorzitter van D66 Nieuwegein aan Nieuwegein-nieuws.

Kinderen moeten gehoord worden

Minderjarige inwoners van Nieuwegein moeten ook gehoord worden, vindt D66 Nieuwegein samen met een meerderheid in de gemeenteraad. Als de kinderen gehoord worden, worden de kinderen meer betrokken bij de gemeentelijke besluitvorming, en kunnen zij dit ook beïnvloeden. Het belangrijkste hieraan is dat kinderen en jongeren over onderwerpen en thema’s binnen de gemeente kunnen praten die hen daadwerkelijk ook aangaan.

Zelf oefenen in de raadzaal

Ook aan kennis van lokale politiek wordt bijgedragen voor kinderen op de basisschool. “Op aanvraag van een school werkt de gemeente Nieuwegein mee aan de kennis. We kunnen iets vertellen over de gemeenteraad, bijvoorbeeld rondom de verkiezingen, maar ook kunnen kinderen uit groep 8 een keertje meekijken bij de raad en zelf oefenen in de raadzaal”, meldt Miranda Mulder van de Gemeente.

Gemeente Nieuwegein wil dat de kinderen op verschillende wijzen mee kunnen praten. De raadswerkgroep wil onder andere een kinderraad en een kinderburgemeester aanwijzen. De raadswerkgroep zal onder voorzitterschap van de burgemeester in het eerste kwartaal van 2019 het plan van structurele kinderparticipatie aan de gemeenteraad voorleggen.