We doen allemaal ons uiterste best om het huidige technologische tijdperk bij te houden en zo ook de gemeenteraad van Nieuwegein. In 2016 zijn ze met het idee gekomen om alle raads- en commissievergaderingen live te gaan uitzenden voor geïnteresseerden. Dit om meer transparantie te brengen in het werk van de gemeenteraad.

Het plan is nog niet uitgevoerd maar wordt langzaam maar zeker steeds concreter. Afgelopen week stond het live streamen op de agenda bij de vergadering van de Commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken. Helaas is er echter een vertraging opgelopen bij de uitvoering van het plan. In december 2016 werd de motie ingediend en in juni 2018 is het raadsbesluit om over te gaan tot het live streamen en online terug kunnen kijken van raads- en commissievergaderingen goedgekeurd.

Allereerst is er in 2017 onderzoek gedaan naar wat de kosten zouden zijn voor het live streamen in de raadszaal en de commissiekamer. Zo is er rekening gehouden met de installaties en het onderhoud ervan. Ook is het volgens het dagelijkse bestuur van de gemeenteraad erg belangrijk om met een aantal dingen rekening te houden; zo moeten de sprekers goed in beeld gebracht worden, de naam van de spreker moet zichtbaar zijn, het agendapunt dat aan de orde is moet getoond worden en zo zijn er nog zes andere punten waar rekening mee moet worden gehouden. Een ingewikkelde zaak dus en dan zijn er nog de kosten. Want transparantie? Dat komt natuurlijk niet voor niets. De griffier heeft na een gesprek met twee onafhankelijke experts op het gebied van de inrichting van raadzalen vastgesteld dat de voorzieningen in de zaal een bedrag van minimaal 200.000 tot 400.000 euro zouden bedragen.

De live stream bij raadsvergadering in Houten op 30 okt.
Gemeenteraad Houten

Verwacht wordt dat met de huidige urgentie dit plan gerealiseerd kan worden voor de zomer van 2019. Gemeenten die de raadsvergaderingen al live streamen zijn onder andere Houten, Maastricht, Papendrecht en binnenkort ook Rhenen en Groningen.