NIEUWEGEIN- Afgelopen donderdag was het tijd voor de wekelijkse vergadering in het gemeentehuis.Het programma kende maar één agendapunt: Regionaal Economisch Perspectief en programma. Kortom, hoe gaat de gemeente zich de komende jaren in de regio ontwikkelen.

“Er liggen best wat vraagstukken op ons bordje als Utrechtse regio zijnde” zei wethouder Hans Adriani in de introductie. “We hebben twee jaar geleden de ruimtelijke economische koers met elkaar vastgesteld om te bedenken waar deze regio naartoe gaat”.  Voor die koers zijn bouwstenen bedacht die gaan over wonen, economie, openbaar vervoer en energie.  Deze bouwstenen brengen in beeld waar de gemeente de komende twintig jaar rekening mee moet gaan houden.

Dionne Baaré nam vanaf hier het stokje van Adriani over om een korte presentatie over het ruimtelijk economisch programma te geven. “Alle raden van de U10 waar wij bij horen hebben deze koers gekregen en daarin zijn keuzes gemaakt in wat voor regio wij willen zijn”. Zo vertelde Baaré dat ze als regio een internationaal erkende regio willen zijn voor life science, willen als gemeentes complementair aan elkaar zijn, willen dat er voldoende soorten woningen voor alle doelgroepen zijn, we zorgen voor duurzame mobiliteit en we willen dat het groen wat de regio zo aantrekkelijk maakt blijft. “Er is vooral veel onderzoek gedaan naar de bestaande situatie en welke opgaven om Nieuwegein en regio Utrecht zich samen verder te laten ontwikkelen er liggen en wat er zou moeten gebeuren om invulling te geven aan die opgaven. Die vier rapporten zijn daar de resultaten van en hierin staat wat er moet gaan gebeuren”.

Geen plek meer voor

“Als bouwsteen van de regionale energiestrategie waarvoor een analyse is uitgevoerd”, vertelde Marco Lünneman, programmaleider Energieneutral Nieuwegein, bij het rapport over energie. “In de analyse is onder andere  het energie gebruik van de gemeente, de energiebesparing en de potentiële opwek meegenomen.”  In het rapport staat dat het verbruik in de regio 80 PJ is, maar er wordt verwacht dat dit stijgt naar 98,5 PJ.” Hoe zorg je dat dit minder stijgt? “Als je niet voor een warmtenet maar elektrische warmtepompen en elektrische auto’s en ingrijpend isoleren dan heb je de grootste winst”. Maar als je kiest voor elektrische waterpompen dan moet er heel veel elektriciteit opgewekt worden en daar hebben wij in Nieuwegein gaan plek voor, daarom moeten wij als regio Utrecht samenwerken”.

10.000 woningen

“De behoefte is berekend op meer dan 100.000 woningen”, zo begon Conny Hofstede, beleidsadviseur wonen. Zelf vindt ze dit ook een behoorlijke opgave. “Als gemeente Nieuwegein hadden we al het woningbouwprogramma 2030 vastgesteld en liepen we best wel voor op de rest van de regio”. Aldus een goede start volgens Hofstede zelf. “Met de 76.000 extra woningen wordt het binnenstedelijk bouwen in ieder geval gehaald”.  Toch zegt ze dat je er nog niet bent met die 76.000 woningen, want er moet nog plek gevonden worden voor 37.000 woningen.

Bedrijven terreinen zitten vol

Een dikke stapel rapporten over economie lagen op tafel bij Eckhardt Regeer. “Afgelopen jaar hadden we een goede werkgelegenheidsgroei en zit al jaren op plek twee na Utrecht in de regio.”  In Nieuwegein zit veel gezondheid welzijn, Groothandel & Detailhandel en ICT blijkt ook nu weer uit de rapporten. De regio is opzoek naar kantoorruimte in Nieuwegein, maar waar moet dat komen? “Locaties vlak bij het ov doen het erg goed, men wil niet meer afgelegen op een bedrijventerrein zitten. “De zoektocht gaat door want als je niet op een bedrijventerrein zit of een kantoorpand zit je dan in een woonomgeving? “Ja dat kan, dat betekent lokaal dat als de bedrijventerreinen vol zitten het verplaatst moet worden naar de woningbouw en zou het dus best goed kunnen zijn dat je woont en werkt in hetzelfde pand”.

Knelpunten 

Frits Piso, beleidsambtenaar openbaar vervoer, vertelde tijdens de avond over de ov-knelpunten.  “In Nieuwegein zijn de knelpunten het tram- en busstation, omdat we geen treinverbinding hebben”. “De verbinding met Utrecht en de rest van het land moet verbeterd worden en daarom willen we dat Lunetten een Intercitystation wordt”.

Onbeantwoord 

Na al de rapporten gezien te hebben was er nog een afsluiting waarin er ruimte was voor vragen. Veel raadsleden gaan nog vol met onbeantwoorde vragen naar huis, maar het begin is gemaakt en na de zomer weet de gemeente hier meer over.