Er zitten scheuren in het beton van de parkeergarage naast theater de kom, om deze reden is een deel van de garage al een tijd gesloten. Volgens Pen.nl zorgt de situatie voor een hele hoop kosten door verschillende factoren, maar is dit ook zo? Nieuwegein.hu.nl zoekt het uit.

De aanleiding:
De parkeergarage naast het theater is gesloten vanwege scheuren in het beton. Voor zulke gebeurtenissen moeten oplossingen worden gezocht en komen er een hele hoop portefeuilles en kosten bij kijken. Zo zegt pen.nl te weten dat dit dossier een hele hoop geld heeft gekost, en nog meer geld zal gaan kosten in de toekomst.

 

Waar is het op gebaseerd:
De parkeergarage naast stadtheater de Kom is nog steeds deels dicht na dat er ontdekt is dat er scheuren in het beton zitten op meerdere plekken. Deze scheuren zijn ontdekt tijdens de reguliere inspectie op 14 december 2018. Na deze gewaarwording zijn de bovenste verdiepingen dan ook afgesloten. Volgens Pen.nl voert TNO een onderzoek uit naar de parkeergarage, maar dit valt nergens te verifiëren. Er zou net als in de ingestorte garage in Eindhoven, prefab beton gebruikt zijn in de garage in Nieuwegein. Of dit daadwerkelijk zo is, is lastig te achterhalen. Nadat veel mensen hun zorgen hadden uitgesproken voor een mogelijke instorting van de garage na aanleiding van wat er in Eindhoven is gebeurd, heeft de gemeente duidelijk gemaakt dat er geen instortingsgevaar is voor de parkeergarage naast het theater. “In september 2017 is er, naar aanleiding van wat er in Eindhoven is gebeurd, onderzoek gedaan of in Nieuwegein ook toepassingen zijn gebruikt in parkeergarages waarbij het mogelijke risico van Eindhoven aanwezig is. Voor parkeergarage Theater is dit niet het geval.”

 

En, klopt het?
In het artikel schrijft Pen.nl: “De afgelopen jaren is al meer dan 715.000 euro aan advocaatkosten gemaakt over geschillen m.b.t. bouwfouten in het Theatercomplex (waar de parkeergarage P6 onderdeel van is), die nu eigendom zijn van de gemeente.” Maar de site vermeld niet waar zij deze informatie vandaan hebben, en deze is dan ook niet te vinden. Ook zou de gemeente Nieuwegein 296.000 euro bijbetalen aan parkeerbeheer die op het punt stond om failliet te gaan. Volgens het AD zou de parkeerservice 2,8 miljoen nodig hebben gehad om overeind te blijven destijds. Volgens pen.nl gaan de kosten voor de parkeergarage nog wel meer oplopen vanwege nog meer advocaatkosten die de gemeente moet neerleggen tijden de overleggen wie er moet opdraaien voor de gescheurde betonblokken. Ook dit staat nergens officieel vermeld en is door de site niet benoemd, maar ik dusdanig logisch, dat je er van uit kan gaan dat dit klopt. Hoe hoog deze kosten gaan zijn is daarentegen niet vermeld.

 

Conclusie:
Dat de parkeergarage een hoop geld kost, daar kom je niet om heen. Maar is dit ook dermate erg als pen.nl beweerd? Als je naar de informatie kijkt die feitelijk te achterhalen zijn, zijn de enige kosten waarvan we zeker weten dat ze gemaakt zijn de 296.000 euro aan parkeerbeheer om faillissement tegen te gaan. Maar hebben deze kosten überhaupt iets met het ‘dossier’ waar door pen.nl over gesproken wordt te maken? Het lijkt er op dat het lichtelijk overdreven is door de Nieuwegeinse nieuws site. We zullen moeten afwachten tot de gemeente Nieuwegein meer uitspraak doet over de situatie. Tot die tijd valt er niks met zekerheid te zeggen.