De nieuwe vergaderwijze wordt gebruikt tijdens het voorjaarsdebat. Sinds maart 2017 is een aantal wijzigingen aangebracht in de vergaderwijze. Tijdens het voorjaarsdebat van 29 juni wordt teruggeblikt en vooruitgekeken. Het is openbaar dus iedereen is welkom.

Er wordt nu gebruik gemaakt van een vlottere manier van vergaderen waar betrokkenen meer mogen meepraten. De commissieleden mogen geen lange betogen meer houden. ‘Wij hopen de vergaderingen zo toegankelijker te maken en effectiever en efficiënter te vergaderen’, aldus raadsgriffier Jolien Houtman.  Aanwezigen mogen meedoen aan het gesprek. Het wordt aantrekkelijker om naar een vergadering te komen. Volgens Jolien Houtman komen er nu ook meer burgers naar de vergaderingen toe. Bij het debat zijn de raadsleden en het college aanwezig, maar ook veel ambtenaren, vooral de leidinggevenden. Op dit moment is de gemeente nog in een experimenteerfase, de nieuwe vergaderwijze wordt na de zomer van 2017 geëvalueerd.

Het voorjaarsdebat is een terugblik op het vorige jaar, waarin de jaarstukken worden besproken. De voorjaarsnota wordt besproken waarin de stand van zaken tot op heden wordt besproken. Het belangrijkste document dat wordt besproken is de kadernota. In dat document worden de kaders vastgelegd voor de begroting van 2018.

Het voorjaarsdebat is eigenlijk een zomerdebat. Meestal wordt het debat in het voorjaar gehouden net voor 21 juni. ‘Zomerdebat zou lijken alsof het midden in de zomer wordt gehouden en dan is de raad op zomerreces’, aldus Jolien Houtman.