In vergelijking met 2010 hebben gemeenten 19 procent minder geld over voor de bibliotheek, dat meldt de Raad voor Cultuur deze week. En volgens het CBS zijn er in 2018 vier miljoen minder papieren boeken uitgeleend dan het jaar daarvoor. Ook is het aantal bibliotheken in Nederland in tien jaar tijd met ruim duizend gedaald. De bibliotheek staat onder druk, maar wonderlijk genoeg heeft bibliotheek ‘De tweede verdieping’ in Nieuwegein nog weinig last van deze druk.

NIEUWEGEIN – ‘’Wij merken gelukkig niet dat er minder belangstelling is voor de bibliotheek,’’ zegt Tom Claessen, manager communicatie bij de tweede verdieping. ‘’Ons ledenaantal is gelijk gebleven en het aantal drempeloverschrijdingen stabiel gebleven, in 2019 zo’n drie duizend minder dan in 2018.’’ Inwoners van gemeente Nieuwegein blijven dus gebruik maken van de bibliotheek, een beeld dat de Raad voor Cultuur goed zal doen. Zij schrijft in een brief aan het kabinet dat niet iedereen in de eigen gemeente beschikt over een goede bibliotheek.

De bibliotheekwet van 2015 zou deze toegang juist moeten verzekeren. In het rapport, een bibliotheek voor iedereen, dat de Raad voor Cultuur in 2019 opgesteld heeft, wordt dan ook de conclusie getrokken dat de wet niet goed wordt uitgevoerd. Dit terwijl de bibliotheek een belangrijke plek in onze samenleving heeft; het vervult de behoefte aan informatie en kennis, taalbeheersing, leesvaardigheid, cultuur en lokale verbondenheid van inwoners van Nederland. ‘’Om dit te realiseren is er druk op de ketel nodig”, stelt de raad. In het rapport onderbouwt de Raad dit verder. Ze heeft er weinig vertrouwen in dat het huidige stelsel er zelf voor kan zorgen dat elke gemeente over een goede bibliotheekvoorziening zal gaan beschikken. Dit door de afname van de voorzieningen en de bezuinigingen op gemeenteniveau.

Naast de raad, zijn ook de bibliotheken zelf bezorgd, zij dienen mee te gaan met de tijd. De tweede verdieping is hiermee bezig: ‘’De bibliotheek wil een soort huiskamer van de stad zijn waar mensen elkaar gemakkelijk en laagdrempelig kunnen ontmoeten.’’ Er worden verschillende activiteiten georganiseerd om de binding met de klanten warm te houden en publiek te genereren. Op het programma staan bijvoorbeeld: Taalactiviteiten voor laaggeletterden, lezingen door bekende schrijvers, bijeenkomsten voor jonge ouders om ervaringen te delen, culturele tentoonstellingen en educatieve projecten. Daarnaast organiseren ze veel op het gebied van positieve gezondheid, door mensen met elkaar in contact te brengen en een bezigheid te geven om op die manier te voorkomen dat mensen ziek worden door inactiviteit, depressie en eenzaamheid. Dit is hoe de raad het graag ziet, een kwalitatieve bibliotheek voor iedereen, die niet alleen boeken faciliteert, maar ook op andere terreinen iets te bieden heeft.