Religie, het is een veel besproken onderwerp in de maatschappij, maar tegelijkertijd toch een onderwerp waar de meeste mensen niet heel veel over weten of van snappen. Hier viel ik ook onder. Sinds ik wat ouder ben heb ik meer interesse gekregen in verschillende culturen en geloven en ben hier meer over gaan leren. Ik heb nu een andere blik gekregen op het geloof en ben tot bijzondere inzichten gekomen.

Geloof is een lastig onderwerp in de samenleving. Door gebrek aan begrip en kennis zorgt geloof ervoor dat er een hoop conflict ontstaan tussen mensen en groepen bevolking. Ik ben hier, omdat mijn kennis vrij schaars was, mij de afgelopen jaren in gaan verdiepen en heb veel geleerd over verschillende geloofsovertuigingen. Hierdoor ben ik tot inzichten gekomen waarvan ik overtuigd ben dat dit waar kan zijn. Mijn weg naar deze inzichten is gedurende mijn twintig jaar op deze aarde gevormd en begon, achteraf gezien, al op een jonge leeftijd.

Mijn jeugd
Ik ben opgegroeid in een Atheïstisch gezin in een kleine wijk in Utrecht. Hier zat ik op een openbare basisschool en zat ik in de klas met kinderen met veel verschillende geloofsovertuigingen. Op die leeftijd was ik hier totaal niet mee bezig, en wist ook eigenlijk niet dat er een verschil zat tussen mij en mijn islamitische of christelijke klasgenootjes. Ik geloofde niet in God en ging nooit naar de kerk. Het enige wat mij met het geloof verbond waren de feestdagen, en de verschillende verhalen die werden voorgelezen op school.

Na mijn basisschool ben ik naar een christelijke middelbare school gegaan in Nieuwegein. Ik kreeg nu de leeftijd dat ik er achter kwam dat er verschillende religies bestonden en dat er dingen als racisme gaande waren in de wereld. Ik kon nooit begrijpen hoe je iemand kon haten op basis van zijn of haar geloof of huidskleur, maar dat bleek nou eenmaal de werkelijkheid. Ook kwam ik er op deze leeftijd achter dat er klasgenoten waren die serieus in een God geloofde en dat deze God de wereld zou hebben geschapen. Ik kon het niet begrijpen dat zoiets, voor mij onrealistisch, de waarheid was voor deze mensen. Ondanks het feit dat ik het niet begreep, heb ik wel altijd respect gehad voor iedereen en zijn of haar geloof. Ik begreep er alleen niet veel van, en deed er ook niet erg veel moeite voor om hier meer over te weten te komen omdat het voor mij toch niet van belang was.

Een andere blik
Toen ik van de middelbare school af was, en mij niet meer druk hoefde te maken om wie er ‘populair’ was en wie er niet bij mocht zitten tijdens de pauze, ging ik wat meer nadenken over andere aspecten van het leven. Het milieu, dierenleed, oorlog en ook religie. Mijn gedachten over religie waren altijd vrij eenzijdig. Het was in mijn ogen onzin en het veroorzaakte oorlogen en conflicten tussen mensen. Toen ik was meer ging leren over de verschillende religies in de wereld kwam ik er achter dat het geloof iets heel moois is. Bij alle vijf de wereld religies (christendom, jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme) gaat de kern van het geloof vooral over liefde en innerlijke rust. Ik ben ervan overtuigd dat deze twee aspecten kunnen zorgen voor een hoop vrede in de wereld. Ik vind het dan ook jammer dat er een hoop mensen zijn die het niet kunnen accepteren dat iemand een andere religie aanhangt, puur op basis van verschillende leefregels en uiterlijke kenmerken.

Ik geloof niet in een God of een andere hogere macht, maar ik geloof wel in de houvast die het geloof mensen kan geven. Ik denk dat er in de wereld op een moment in de toekomst een soort samensmelting van geloven moet plaatsvinden die mensen laat inzien dat wij niet veel van elkaar verschillen in de kern, maar dat wij slechts verschillen in het dagelijkse doen en laten en de invulling van gedachtegangen. Het zit hem in het respecteren van elkaar, en als die ‘innerlijke rust’ gevonden is, denk ik dat dit een haalbare toekomst kan zijn. Ik ben er van overtuigd dat deze stap, die misschien nog honderden of duizenden jaren kan duren, van groot belang gaat zijn voor de vrede in de wereld op het gebied van religie en geloof, en op het moment dat hebzucht en de drang naar roem en macht verdwenen is, onze wereld een plek van rust en liefde kan worden. Religie is liefde.