De gemeente Nieuwegein organiseert voor de eerste keer een bijeenkomst gericht op pleegouders. Pleegouders kunnen andere pleegouders ontmoeten en ervaringen met elkaar delen. Deze bijeenkomst zal woensdag 16 februari plaatsvinden.

Op de avond zal namens de gemeente de waardering voor pleegouders geuit worden en zal het gesprek aangegaan worden over hoe pleegouders het pleegouderschap ervaren . Wat gaat er goed en wat heeft er nog extra aandacht nodig om dit ook goed te laten verlopen? Ook zorgt deze avond ervoor dan pleegouders onderling met elkaar in contact kunnen komen.

De gemeente organiseert deze bijeenkomst omdat zij de pleegzorg  erg belangrijk vinden. Anat Reines, communicatieadviseur , vertelt: “De gemeente wil dat jeugdigen die door omstandigheden tijdelijk of niet meer thuis kunnen wonen, op een veilige plek dicht bij huis  kunnen opgroeien. Een pleeggezin zorgt voor de opvang van deze kinderen. Kinderen worden (tijdelijk) in een gezin opgenomen en hierdoor kunnen ze veilig opgroeien.  Maar de gemeente kent de pleegouders uit Nieuwegein nog niet en hoopt door middel van deze bijeenkomst hen  te leren kennen en te kijken waar zij eventueel tegenaanlopen  in het pleegouderschap. Als de gemeente deze informatie weet kunnen zij pleegouders beter faciliteren en ondersteunen, waardoor het pleegouderschap makkelijker kan worden gemaakt.”

Tafelgesprekken
Tijdens de bijeenkomst is er de gelegenheid om in gesprek te gaan over de ervaringen en behoeften in het pleegouderschap. Deze gesprekken worden gevoerd door beleidsadviseurs van de gemeente die zich bezighouden met dit onderwerp, de wethouder en pleegzorgbegeleiders van de organisaties die pleegouders ondersteunen  zijn aanwezig om te horen wat er besproken wordt en het gesprek te begeleiden waar nodig is. De organisaties die pleegouders ondersteunen in Nieuwegein zijn hier te vinden.

Wethouder
De wethouder Jan Kuiper geeft een welkomstwoord. Hij vindt het belangrijk om hierbij aanwezig te zijn, want Kuiper heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid om zijn taakgebieden, waaronder jeugdhulp. De wethouders is dan ook een groot voorstander van deze avond en wil graag zijn waardering uitspreken voor wat pleegouders doen en van hen horen hoe zij het pleegouderschap ervaren. Dit geeft namelijk waardevolle input voor de uitvoering van het beleid van de gemeente.