NIEUWEGEIN - De namen worden afgestreept van de lijst en ieder krijgt een sticker met daarop de gekozen rondes. Na het scoren van een kop koffie of thee neemt iedereen plaats in de raadszaal. De deelnemers zijn al in gesprek over de zes onderwerpen die behandelt zullen worden. De opkomst is beter dan verwacht. “We zijn blij verrast met de opkomst”, vertelt Dave van Loon, projectontwikkelaar van de omgevingsvisie voor Nieuwegein.

De gemeente heeft deze week uitgeroepen tot de Week van de Omgevingsvisie. Tijdens deze speciale week kan iedereen meedenken over verschillende thema’s die terugkomen in de nieuwe omgevingsvisie die in 2021 in werking zal gaan. De eerste avond vindt plaats in het stadhuis en is gericht op de wijken Merwestein, Doorslag, Batau-Zuid, Wijkersloot, oude kern Jutphaas, City en Rijnhuizen.“We krijgen als gemeente veel meer vrijheid van het rijk om te bepalen hoe onze stad eruit gaat zien”, vertelt wethouder Adriani. “De nieuwe omgevingswet zegt ook dat rond de projecten participatie van belanghebbende heel belangrijk is.” Daarom heeft de gemeente besloten om de bewoners van Nieuwegein middels de Week van de Omgevingsvisie te betrekken.

“De omgevingsvisie gaat over alles wat je ziet, proeft, voelt en meemaakt”, begint Adriani. Door middel van een filmpje wordt de omgevingsvisie uitgelegd aan de deelnemers. Volgens Adriani is het belangrijk om het gesprek te blijven voeren. “We gaan vanavond met jullie in gesprek met, maar willen ook meer mensen bereiken door middel van een digitale enquête en het bezoeken van scholen.” Om het gesprek toegankelijk te maken, zijn er zes verschillende onderwerpen waar men over mee kan praten.

Een van de besproken onderwerpen is duurzaamheid en mobiliteit. Eline Plak leidt de groep door middel van twee stellingen. “Wat vindt u belangrijker?”, vraagt Plak. “Een goede bereikbaarheid voor auto’s of duurzame mobiliteit?” Tot haar verbazing is de hele groep voor de duurzame mobiliteit. Toch maakt de groep amper gebruik van het openbaar vervoer. “Als je van Doorslag naar Galecop reist, kun je net zo goed lopen”, deelt een deelnemer. De deelnemers zijn niet te spreken over de vele overstappen en de wachttijden van het openbaar vervoer. Door middel van post-its die de deelnemers opplakken op de stelling, worden de argumenten besproken. “De input gaan we nu archiveren en dat landt dan vervolgens in de omgevingsvisie”, vertelt Plak.

Na de Week va de Omgevingsvisie wordt de input verzamelt en wordt op basis daarvan en op basis van de digitale enquête de koers bepaalt. “Wat inwoners tijdens deze bijeenkomsten aangeven, is medebepalend voor het beleid van de fysieke leefomgeving van de komende tien á twintig jaar”, Van Loon, de projectontwikkelaar van de Omgevingsvisie. Van Loon ziet het als een kans om als gemeente zelf de regels te bepalen. “Ik denk dat de regels vanuit Den Haag toch wat algemeen zijn en weinig toegesneden zijn per locatie.” Nu krijg de gemeente de mogelijkheid om per stad of zelfs per wijk te bekijken wat er nodig is.

In de tweede en tevens laatste ronde verdelen de deelnemers zich opnieuw over de zes onderwerpen. Bij het onderwerp aantrekkelijke en toegankelijke basisvoorzieningen heeft de groep het over de buurthuizen die niet toegankelijk zijn voor de jongeren. “De jongeren moeten betrokken worden bij de buurthuizen”, stelt een deelnemer. “Ze zijn geopend tussen negen en vier, precies wanneer ze op school zitten.” De groep discussieert hierover verder. “Als we ergens last van hebben”, haakt een andere deelnemer daarop in, “dan moeten we dat zelf oplossen.” Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat de deelnemers zelf meer initiatieven willen nemen. Sophie, die het gesprek leidt, vult daarop aan: “We kunnen in de omgevingsvisie ook meer ruimte geven aan de bewoners, dan kun je bijvoorbeeld zelf voorzieningen onderhouden of een stukje grond beheren en onderhouden.”

Niki Wennekes, deelnemer, vindt het belangrijk dat alles groener wordt en bezoekt daarom de bijeenkomst. “Ik vind het interessant en leuk, maar ook de verantwoordelijkheid van de bewoner om mee te doen”, vertelt Wennekes. “Ik hoop dat er daadwerkelijk wat bereikt wordt met de avond. Dus dat de stad groener wordt en het groen uitgebreid wordt. Tegel eruit en plant erin.”