NIEUWEGEIN - Bij binnenkomst worden er naamstickers uitgedeeld en de enthousiaste mensen hebben zin om over hun wijk te praten. De organisators van de omgevingsvisie checken of iedereen aanwezig is zodat de avond kan beginnen. Iedereen verzamelt zich in de grote zaal. Dave van Loon, projectontwikkelaar van de omgevingsvisie, spreekt de deelnemers toe. “Fijn dat u er allemaal bent en vanavond met ons in gesprek wilt gaan.”

De gemeente heeft deze week uitgeroepen tot de Week van de Omgevingsvisie. Tijdens deze speciale week kan iedereen meedenken over verschillende thema’s die terugkomen in de nieuwe omgevingsvisie die in 2021 in werking zal gaan. Vanavond is de tweede avond van de omgevingsvisie.

Door de nieuwe Omgevingswet krijgt de gemeente meer ruimte om te bepalen hoe zij omgaat met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De gemeente heeft samen met de stad drie avonden georganiseerd waarbij gesproken wordt over verschillende onderwerpen. De eerste avond was in het stadhuis voor de wijken Merwestein, Doorslag, Batau Zuid, Wijkersloot, Jutphaas, City en Rijnhuizen. Het ging over de inrichting en de kwaliteit van de woonomgeving, groen, natuur, mobiliteit en bereikbaarheid, erfgoed en duurzaamheid.

Deze avond vindt plaats in het buurtplein van Galecop en hier wordt gesproken over de wijken van Nieuwegein Noord. De wijken die hier bij horen zijn: Zuilestein, Huis de Geer, Blokhoeven, Galecop en Batau Noord, ook wel de A12-zone genoemd. De avond wordt verdeeld in twee rondes waarbij ieder zich bij een gekozen onderwerp aansluit. “We zijn ontzettend blij met de opkomst”, vertelt Van Loon met een lach. “Ik verzoek u graag om naar de eerste ronde te lopen waar u zich voor heeft ingeschreven”.

Na de Week va de Omgevingsvisie worden alle meningen van de inwoners verzamelt en daarvan wordt de koers bepaalt. “Wat inwoners tijdens deze bijeenkomsten meegeven, is medebepalend voor het beleid van de fysieke leefomgeving van de komende tien á twintig jaar”, Van Loon, de projectontwikkelaar van de Omgevingsvisie. Van Loon ziet het als een kans om als gemeente zelf de regels te bepalen. “Ik denk dat de regels vanuit Den Haag toch wat algemeen zijn en weinig toegesneden zijn per locatie.” Nu krijg de gemeente de mogelijkheid om per stad of zelfs per wijk te bekijken wat er nodig is.

Een van de besproken onderwerpen van de avond is groen, water en biodiversiteit. Mariëlle Roubos, begeleider bij het gesprek over deze onderwerpen, heet de groep van harte welkom. “Wij van de gemeente vinden het belangrijk dat we goed aandacht besteden aan de klimaatverandering. Daarom hebben we twee stellingen bedacht waarbij we graag willen weten wat u belangrijker vindt.” Ze wijst naar de eerste stelling die als volgt luidt ‘Moeten bouwontwikkelingen wel of niet bijdragen aan de ontwikkeling van het groen?’ Deelnemer Adrie Huisman is van mening dat dit zeker moet gebeuren. “Ik vind dat er groene gebouwen moeten komen. De nieuwe architectuur heeft zich genoeg ontwikkeld om dit waar te maken”, maakt Huisman duidelijk. “Ook ziet het er mooi uit en past het helemaal bij deze tijd”. De anderen zijn het helemaal met haar eens.

“Groen en water voor natuur? Of groen en water voor actief gebruik?”, vraagt Roubos aan de groep. Deelnemer Henk van der Honing roept gelijk dat zijn kleinkinderen nergens kunnen voetballen of zwemmen omdat er té weinig plek voor is. De andere deelnemers knikken en zijn het met hem eens. “Maar zijn jullie dan bereid om daarvoor bijvoorbeeld parkeerplekken in te ruilen?”, vraagt Roubos hen. Even blijft het stil en de deelnemers kijken elkaar vragend aan. Roubos heeft gelijk door dat de deelnemers haar vraag niet kunnen beantwoorden en veranderd van onderwerp. “Wat vinden jullie van het groen in de wijken en de stad?”, stelt ze aan de deelnemers. “Ik vind dat veel mensen hun tuinen verstenen. Alle struiken en bloemen worden ingeruild voor tegels, omdat je daarom niet meer hoeft te tuinieren”, antwoordt deelnemer Marieke Bednarczyk. “Dit heeft weer gevolg voor de insecten en vogels”. De deelnemers zijn het eens dat al het groen was er nu is, versterkt en behouden moet worden.

Na ongeveer 45 minuten vertelt van Loon dat het tijd is voor de tweede ronde. De deelnemers verdelen zich weer opnieuw over de onderwerpen. Alex de Bree, werkzaam bij de gemeente in Nieuwegein op de afdeling Milieu en Dierenwelzijn, begeleidt het onderwerp energieneutraal en klimaatbestendig. “In 2017 is er vastgesteld dat Nieuwegein rond 2040 helemaal energieneutraal moet zijn”, zegt De Bree. “Dat betekent dat er evenveel energie opgewekt moet worden, als dat er verbruikt wordt.” Deelnemer Jan van Rosselt vraagt zich af of 2040 niet te hoog gegrepen is en of ze niet beter met tien jaar kunnen opschuiven zodat de gemeente meer kan leren van de stappen die ze zetten. Adrie Huisman valt hem gelijk in de rede. “Ik vind het juist goed dat de gemeente energieneutraal probeert te zijn in 2040. Het klimaat verandert al heel snel. Kijk maar naar de extreme warmte en de hevige regenbuien die er gevallen zijn. Het probleem verergert zich heel snel.” Alex de Bree verbreekt de discussie en vertelt de deelnemers dat Nieuwegein in 2050 volledig klimaatbestendig moet zijn. Er moeten dan dus genoeg middelen zijn waarmee ze bijvoorbeeld zo’n hevige regenbui kunnen opvangen.

Als de tweede rond er ook opzit, verzamelt iedereen zich weer in de grote zaal. Iedereen is nog druk in gesprek over de onderwerpen. Dave van Loon sust de deelnemers en dankt hen hartelijk voor hun komst. “Hopelijk heeft u uw stem uit kunnen brengen en bent u tevreden over hoe de avond is gelopen”. De meesten lopen met tevreden gezichten richting de buitendeur, terwijl sommige nog steeds in discussie zijn over de onderwerpen. “Morgen ga ik ook naar de laatste avond van de omgevingsvisie. Ik ben benieuwd wat mensen uit andere wijken te zeggen hebben over Nieuwegein”, zegt deelnemer Marieke Bednarczyk tegen haar buurman voordat ze naar buiten lopen.