Gemeenteraadslid Martijn Stekelenburg van de SP vindt dat jongeren prima invloed kunnen uitoefenen op de lokale politiek. “Vaak hebben ze er alleen minder interesse in.” Tom Verhoeve van D66 Nieuwegein zegt: “We proberen van alles om jongeren te betrekken, maar moeten ook concluderen dat de meeste jongeren zich pas beginnen te interesseren in politiek vanaf grofweg hun vijftiende.”

Martijn Stekelenburg (SP): “Politiek ziet er erg saai uit als je jong bent. Bijvoorbeeld de saaie vergaderingen. We kunnen jongeren dan ook beter buiten de vergaderingen om betrekken. We zouden jongeren vaker om hun mening moeten vragen. Initiatieven als jongerenraden mislukken altijd, omdat we hierbij proberen jongeren in ónze wereld te trekken. We moeten juist proberen hún wereld te betreden en hn opzoeken.”

Martijn vervolgt: “Jonge raadsleden zijn er weinig. Tot 35 jaar zijn er wel wat commissieleden, maar raadsleden nauwelijks. Slechts één stond er op de lijst namens de SP afgelopen gemeenteraadsverkiezingen tussen de 18 en 30 jaar. Zoals gezegd: de meeste jongeren lijkt het raadswerk verschrikkelijk te vinden. Van jongeren kunnen we zeker nog iets leren. Jongeren hebben een frisse kijk op problemen en oplossingen. Ze gaan hun eigen gang en trekken zich niks aan van wat men gebruikelijk vindt. Dat heeft de politiek soms te weinig in zich.”

Tom Verhoeve heb ik ook de vraag gesteld of hij vindt dat er genoeg jongeren zijn in Nieuwegein die invloed kunnen uitoefenen op de lokale politiek. Tom: “Ik vind dit een lastige vraag. Het feitelijke antwoord moet zijn: ja. Nieuwegein heeft ruim 6.700 inwoners van 15 tot en met 25 jaar. Genoeg mensen dus die invloed kunnen uitoefenen. Echter, de vraag die mij nu is gesteld, is of het ook voldoende gebeurt. Ik denk dat dat beeld wisselend is. Meerdere politieke partijen, waaronder D66, proberen jongeren actief te betrekken bij de politiek. Bijvoorbeeld via een maatschappelijke stage, dat is een, vanuit middelbarescholen, verplichte stage die bij maatschappelijke instellingen kan worden gelopen zoals bij politieke partijen. Ook het mbo-debat bij het ROC was een goed initiatief. Zelf nemen we ook initiatief, bijvoorbeeld door de D66-motie om jeugd en jongeren nadrukkelijk te betrekken bij de lokale politiek. Ook de jaarlijkse Roefeldag, een dag dat basisschool scholieren kennis kunnen maken met verschillende beroepen, en NLdoet-activiteiten vind ik mooie voorbeelden.”

Tom gaat verder in op de vraag of jongeren genoeg invloed kunnen hebben: “D66 vindt het belangrijk dat jongeren worden betrokken bij onderwerpen die hen aangaan. Denk aan de aanpassing van het speelbeleid, zoals speeltuinen en hangplekken, maar ook het jeugdbeleid. Dat is maandag 17 december besproken in de gemeenteraad. Vreemd genoeg zijn bij de opstelling ervan de jongeren niet betrokken. Ook hun ouders als primair verantwoordelijken is niets gevraagd. Dat kan wat D66 betreft zeker verbeteren, we moeten meer mét de jongeren doen, dan vóór de jongeren bepalen.”

Ten slotte het antwoord op de vraag of politici nog veel van jongeren kunnen leren: “Uiteraard! Jongeren hebben een totaal eigen perspectief op de wereld en de stad waarin we met elkaar leven. Dat leidt tot nieuwe ideeën en een drive om zaken voor elkaar te krijgen. Bovendien worden veel besluiten in de politiek voor de toekomst genomen: de toekomst van de jongeren. Juist de combinatie van ervaring en deze verfrissing is ijzersterk en broodnodig in een stad als Nieuwegein. Het beleidskader rondom het jeugdbeleid is uiteindelijk wel met een meerderheid aangenomen.”

 

Zijn de jongeren zelf politiek actief?

Alissa de Vos (13) denkt dat ze politiek leuker gaat vinden als ze ouder is: “Ik weet wel dat er verschillende politieke partijen zijn, maar eigenlijk weet ik er verder niet zo veel vanaf. Ook weet ik niet zo goed wat de gemeenteraad doet. Ik denk, wanneer ik ouder ben, dat ik de politiek wel interessanter ga vinden. Ik heb al iets in gedachte wat ik later zou willen worden, maar aan de andere kant lijkt me de politiek ook wel heel leuk.”

Sanne Koopman (17) gaat wel stemmen zodra ze 18 jaar is: “Ik heb natuurlijk wel Maatschappijleer gehad op school, dus ik weet wel wat van de politiek. Zodra ik mag stemmen, ga ik wel stemmen. Belangrijke onderwerpen vind ik het milieu en de gezondheidszorg. Nu heb ik nog niet zoveel met de politiek, misschien later wel.”

De bijna 18-jarige Sanne van Gelder: “Ja, ik weet wel wat over de Tweede Kamer en ook over de gemeenteraad, maar ik hoef mezelf er niet heel erg bij te betrekken vind ik. Ik heb niet echt de tijd om meer onderzoek te doen naar wie wat precies doet. Ook heb ik nu niet echt de behoefte om mij erin te verdiepen. Mijn ouders stemmen wel, evenals mijn oudere zus. Zij beïnvloeden mij daar wel in, maar ik denk dat ik wel wat meer ga lezen over waar welke partij voor staat, ik ga wel kijken of ik een eigen keuze kan maken.”