NIEUWEGEIN – De kosten in de jeugdzorg in Nieuwegein zijn, zoals in andere gemeenten in Nederland, gestegen. Dit laat de woordvoerder van de gemeente Nieuwegein weten.

Ze noemt hiervoor de volgende redenen: ‘’Dit komt onder meer doordat de hoeveelheid jongeren die hulp nodig heeft, is toegenomen, maar ook de hulptrajecten waren intensiever waardoor de zorg duurder werd.’’ Of er daardoor een financieel tekort in de jeugdzorg is ontstaan, valt niet te constateren. De woordvoerder van de gemeente zegt dat in Nieuwegein men kijkt naar tekorten op diverse terreinen van het hele sociale domein. De mee- en tegenvaller worden via het reserve sociaal domein verrekend. In 2018 verwachtte de gemeente dat het sociaal domein ongeveer 5,7 miljoen euro zou gaan bedragen. ‘’Toch merken we nu dat het domein circa 4,7 miljoen euro bedraagt’’ licht ze toe. In 2018 heeft de gemeente geïnvesteerd in de transformatieagenda. ‘’Dit houdt in dat we meer hebben geïnvesteerd in de verbetering van de ondersteuning aan onze inwoners, zoals het oprichten van Sociaal Team Geynwijs.’’

Het hoofd van de zorginstelling stichting Nedereind, Mary-Anne Eleveld, laat weten geen last te hebben van duurdere zorg. Sterker nog, het probleem voor de stichting is niet dat ze het niet financieel kunnen bolwerken, maar dat ze tegen iets heel anders aanlopen. ‘’We hebben juist de indruk dat er een juiste screening plaats moet vinden’’, vertelt Eleveld. ‘’Daarmee doelen we op dat niet ieder kind gebaat is bij een uithuisplaatsing naar een zorginstelling.’’ Volgens het hoofd van Nedereind zou het gewenst zijn om vroegtijdig in het probleem van het kind te stappen. Daarnaast ervaart de stichting ook niet dat er wachtlijsten ontstaan doordat zorg duurder is geworden. ‘’Als er een aanmelding komt, proberen we zo goed mogelijk te bepalen hoe het traject voor het kind eruit komt te zien, zonder dat we in problemen komen met kosten’’, licht het hoofd van de stichting toe.

Raadslid Emiel Holtermann van de PvdA vindt dat er desondanks meer geld uitgetrokken moet gaan worden voor de jeugdzorg. ‘’Het zou dramatisch zijn als de jeugd die de zorg dringend nodig heeft de zorg niet kan krijgen doordat het te duur wordt’’, zegt het raadslid. Holtermann laat weten dat de gemeente Nieuwegein tot nu toe nog redelijk goed kan bijbenen wat betreft de jeugdzorg. Doordat de tekorten vooralsnog kunnen worden opgevangen binnen de rest van het sociaal domein.

Er is vanuit de regering wel een klein beginnetje gemaakt door extra geld uit te trekken, maar dat is nog lang niet genoeg, laat Emiel Holtermann weten.