Veiligheidsrisico's, onveilige speeltoestellen en zelfs giftige planten. De afgelopen jaren staan meerdere locaties van Montessori Kinderopvang onder verscherpt toezicht, omdat "de kwaliteit nog wat te wensen over laat," aldus Teammanager Toezicht van GGD regio Utrecht Tessa Rijntalder. Gelukkig zijn de tekortkomingen bij locatie Nieuwegein niet zo groot, maar alsnog in strijd met de minimale eisen van de Wet Kinderopvang. De gemeente heeft in overleg met de GGD ook besloten om deze locatie geen herstelaanbod te doen, wat zou leiden tot een hersteltraject van meerdere weken. De (aanhoudende) tekortkomingen zijn dus zeker niet te negeren, maar waarom blijven de deuren van de kinderopvang dan alsnog open? Verslaggeefster Rogina Hassan zoekt antwoorden bij Tessa Rijntalder, die meer vertelt over het toezicht op kinderopvangcentra's en de gevolgen van de kwaliteitstekorten.