NIEUWEGEIN- Sport- en beweegaanbieders, zoals Verbindion en SportID gaan aan de slag met het nationale Sport en Beweegakkoord. Het doel van het Sport akkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken.

Vorig jaar sloot minister Bruno Bruins een nationaal sportakkoord met sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten. Ook Nieuwegein gaat hiermee aan de slag. “In het nationale sport akkoord zitten heel veel raakvlakken waar we in Nieuwegein tegen aanlopen of wat we belangrijk vinden. Dat is dan ook een van de redenen dat we het belangrijk vinden om het nationale akkoord te vertalen naar lokaal”, zegt Cees Rootselaar. Daarnaast is een lokaal sport akkoord ook nodig omdat de sportvisie die er nu is, verouderd en verlopen is. Belangrijke punten in het akkoord zijn duurzame sportaccommodaties, vitale sport- en beweegaanbieders en een positieve sportcultuur.  De eerste stappen die de sport- en beweeg aanbieders nu gaan zetten zijn het uitkiezen van een sportformateur.  Hij of zij  gaat met de partijen van start met de uitwerking van het nieuwe akkoord.

Het doel van het nieuwe akkoord is om alle Nieuwegeiners te laten sporten en plezier in het bewegen te laten ervaren. “Er zijn steeds minder vak docenten, dus met dit akkoord willen we ook de beweegachterstand van kinderen verhelpen. Daarnaast willen we dat iedereen moet kunnen sporten, dus inclusief sporten” zegt sportcoach Sergej Eric. Ook geeft hij, op een nette manier, aan dat Nederland steeds zwaarder wordt en hoopt dat het nieuwe akkoord dit een stuk kan verhelpen. “Wij sluiten ons aan op de kansen en mogelijkheden die er liggen en gaan ons hier goed voor inzetten. We willen uiteindelijk een gezond Nieuwegein” zegt Eric.

Om het proces te bewaken wordt een sport formateur aangesteld. Deze sport formateur wordt ondersteund door de sportaanbieders. “De sport formateur bewaakt het proces en schrijft het plan, daarna moet het worden uitgevoerd.  We gaan dus de komende maanden kijken naar: wie wil er mee werken?”, zegt Cees Rootselaar. Het zijn niet alleen sportverenigingen die mee werken, maar ook het onderwijs, de gezondheidszorg en cultuur. “Eigenlijk willen we iedereen uit Nieuwegein en elke partner hierbij betrekken”,  vertelt Cees Rootselaar.

Daarnaast is het erg belangrijk dat er wordt gekeken naar de rol die deze partijen krijgen. “We stellen onszelf de vraag: welke rol kunnen de sportverenigingen krijgen, wat kan de gezondheidszorg doen en welke rol kunnen de fysiotherapeuten en huisartsen vervullen? Daar zijn we nu hard mee bezig en we hopen zo een mooi sport- en beweeg akkoord te krijgen.”