NIEUWEGEIN - De week van 13 mei staat in het teken van de nieuwe Omgevingsvisie. Door de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 in werking zal gaan, hebben de gemeenten meer te zeggen over de fysieke leefomgeving. De nieuwe wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder andere bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, meldt de Rijksoverheid. Om in 2021 voorbereid te zijn, treft Nieuwegein nu al voorbereidingen.

De inwoners van Nieuwegein krijgen op 13, 14 en mei mei de mogelijkheid mee te denken over de nieuwe Omgevingswet.Tijdens de bijeenkomsten zijn er zes thematafels met verschillende thema’s. De zes onderwerpen die in de week worden besproken zijn: het versterken ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Nieuwegein. Energieneutraal zijn en een klimaatbestendige stad. Aantrekkelijke en toegankelijke basisvoorzieningen. De groei van Nieuwegein binnen de regio. Groen, water en biodiversiteit en de bereikbaarheid en duurzame mobiliteit. Ieder krijgt de gelegenheid de tafel te bezoeken die hij belangrijk vindt.

Dave van Loon is projectontwikkelaar van de omgevingsvisie in Nieuwegein en verzorgt de avonden. “Het is niet dat alles gaat veranderen in 2021”, vertelt hij. “Bij een aantal onderwerpen is er echter wel ruimte om concrete dingen te bedenken.” De input die uit de avonden komt, zal worden meegenomen in de omgevingsvisie. De nieuwe omgevingsvisie is een stedelijke visie, maar het kan ook wijkgericht uitgewerkt worden. “In Nieuwegein hebben we een modern centrum, maar ook twee historische dorpskernen. In een dorpskern ga je toch anders om met de omgeving vanwege de historische gebouwen dan in een bedrijventerrein of in het centrum”, aldus van Loon.

De nieuwe omgevingswet is 1 juli 2015 aangenomen in de Tweede Kamer. “Hierdoor is er €90 miljoen vrijgemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het bijbehorend digitaal stelsel”, schrijft de Rijksoverheid. Burgers kunnen in 2021 namelijk een vergunning aanvragen door middel van het bezoeken van het (digitaal) loket. Per provincie is er slechts één loket dat beschikbaar is voor alle aanvragen. Vervolgens neemt de gemeente of de provincie een beslissing.

Met de omgevingswet wil het kabinet allereerst de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen. Duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

De bijeenkomsten vinden plaats in drie verschillende stadsdelen en drie verschillende tijdstippen:
Midden:maandag 13 mei 2019
Tijd: 19.45-22.00 uur
Wijken: Merwestein, Doorslag, Batau Zuid, Wijkersloot, oude kern Jutphaas, City en Rijnhuizen
Locatie: Stadshuis, Stadshuisplein 1

Noord:woensdag 15 mei
Tijd: 19.45-22.00 uur
Wijken: Galecop, Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve en Batau Noord, A12 Zone
Locatie: Buurtplein Galecop, Thorbecekpark 183

Zuid:donderdag 16 mei 2019
Tijd: 19.45-22.00 uur
Wijken: Fokkesteeg, Hoogzandveld, Lekboulevard, oude kern Vreeswijk, stadspark Oudegein
Locatie: Fort Vreeswijk, Fort Vreeswijk 1