2019 kan wel het jaar van de protesten, demonstraties en stakingen genoemd worden. Zo was er op donderdag 17 oktober een "zondagsdienstregeling" in het St. Antonius ziekenhuis in onder andere Nieuwegein. Deze actie werd gevoerd omdat werknemers niet tevreden zijn over het cao van ziekenhuizen. Het is wettelijk niet toegestaan dat ziekenhuizen staken. Een zondagsdienst is hiervoor een effectief alternatief: in principe worden alleen spoedgevallen en patiënten die al op de afdeling aanwezig zijn behandeld. Hoe heeft dit zo ver kunnen komen? Verslaggeefster Rogina Hassan spreekt hierover met hematologieverpleegkundige Marijn van Elten en algemene chemiespecialiste Lindsey Theunissen.