Verlies van een dierbare doet pijn. Hoe we omgaan met die pijn doen we allemaal op onze eigen manier. Sommige mensen vinden het fijn om lotgenoten om zich heen te hebben. Zo voelen ze zich begrepen. Daarom wordt er een ontmoetingsdag georganiseerd in Nieuwegein voor deze mensen. Er zijn workshops, er wordt gepraat, gezongen en samen gegeten. Verslaggeefster Floor Vervoort spreekt hierover met Wim Erwich, rouwconsulent en organisator van deze dag. Ook deelnemers Ad en Ella praten mee.