NIEUWEGEIN – De raadsvergadering van 29 mei belooft een stevige avond te worden. Dit kan geconcludeerd worden uit de discussie rondom het windmolenpark Rijnenburg tijdens de commissievergadering van 9 mei die veel emoties opriep. Als directe buur van het mogelijke windmolenpark heeft Nieuwegein duidelijk een uitgesproken mening.

Met zo’n honderdvijftig bezoekers werd de noodzaak van het onderwerp tijdens de vergadering onderstreept. Al de stoelen in de raadszaal waren bezet en zelfs buiten de raadszaal zaten nog tientallen mensen mee te luisteren. Veel inwoners riepen de gemeente op te luisteren en de windmolens niet te plaatsen. De voorzitter van wijknetwerk Galecop, Van Rossum, begon de inspreekronde. “Galecop en Batau-Noord en Zuid hebben al veel geluidsoverlast door de snelweg. Als de windmolens erbij komen, zal er ook last zijn van slagschaduw wat leidt tot slapeloosheid wat vervolgens leidt tot gezondheidsproblemen.”

Maar er waren ook voorstanders aanwezig. Zo maakte voormalig PvdA raadslid Guido Bamberg duidelijk dat niet alle bewoners van Galecop tegen zijn, iets dat door Van Rossum werd gesuggereerd. “Het uitzicht is minder belangrijk dan de toekomst”, gaf Bamberg het publiek mee. Henk van der Honing van Duurzaam Nieuwegein wees zijn medebewoners ook op het feit dat de duurzame energie belangrijk is voor de stad, maar ook voor de wereld. “Vanuit Duurzaam Nieuwegein geven wij een positief advies”, aldus van der Honing. “Dit is een mooie mogelijkheid om Nieuwegein duurzaam te krijgen en die moeten we aanpakken”, voegde hij daaraan toe.

De politieke partijen waren, net als de inwoners van Nieuwegein, verdeeld. Verschillende partijen willen de bestemming van het gebied veranderen. De provincie Utrecht heeft besloten dat het stuk grond een pauzelandschap is tot 2030, maar een aantal partijen zijn het daar niet mee eens. Zo pleitte Kelly Vizee van de VVD voor duurzame woningbouw op het stuk land en wil de VVD de energie opwekken door middel van zonnepanelen. Vincent Verhaar van de partij lokale vernieuwing liet duidelijk weten dat ook zij geen molens willen in Rijnenburg. “We zijn voor duurzame energie, maar willen geen overlast voor de inwoners”, aldus Verhaar. “Dus beslist geen windmolens.” Andere partijen, zoals de SP en D66 zien in de toekomst graag demontabele windmolens op het gebied. Zo kan men in 2030 meteen beginnen met het bouwen van duurzame woningen. Daarentegen liet Alma Feenstra van GroenLinks weten dat dat partij de windmolens in op Rijnenburg wil hebben. Ook de PvdA zei voorzichtig ja.

“Als college gaan we nu, op basis van alles wat gezegd is, een raadsbesluit voorbereiden waarin de kern van de mening van de commissie geformuleerd is”, vertelde wethouder Hans Adriani. “Het is nog best een opgave om een rode lijn met het meeste draagvlak uit te halen.” 29 mei zal de raad het debat vervolgen met de aanbevelingen van de commissie. Het voorstel zal bestaan uit een aantal beslispunten. Bijvoorbeeld over dat er onvoldoende draagvlak zou zijn vanuit de bewoners. “Nieuwegein kan natuurlijk niet besluiten wat er met Rijnenburg gebeurt”, aldus Adriani. De conclusie wordt doorgegeven aan de provincie Utrecht en zij zullen, op basis van de aanbeveling van Nieuwegein en andere omliggende steden, een beslissing nemen.